História

Ukazujem 1 - 10 z 459 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 46

Oznamy

« Späť

Veľkonočná nedeľa 2020 "A"

Liturgický kalendár

Pondelok: VEĽKONOČNÝ PONDELOK vo VEĽKONOČNEJ OKTÁVE. Sväté omše ako v nedeľu.
Nedeľa: DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Oznamy

Veľkonočnou nedeľou Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá je najväčším kresťanským sviatkom a nedeľou všetkých nedieľ, začína veľkonočné obdobie, počas ktorého namiesto Anjel Pána modlíme sa Raduj sa, nebies kráľovná.

Zapisujeme úmysly na sv. omše na mesiac máj. Sv. omše na uvedené úmysly sú slúžené neverejne, v súkromí.

Až do odvolania sa neslávia verejné sväté omše a obrady. Sväté omše a obrady budú priamo vysielané a zaznamenané na facebookovej stránke (Jozef Gallovič: https://www.facebook.com/profile.php?id=1714823477), záznamy sv. omší sú aj na farskej stránke https://piestanycm.fara.sk/ a na YouTube kanáli https://www.youtube.com/channel/UCseNo5K9tpPpgEJKF69A9GA.

V máji chceme pokračovať s opravou Kúpeľnej kaplnky BSJ. Ide o opravu vežičky. Tiež je potrebná údržba kostolov a farských a pastoračných priestorov. Nakoľko nie je možné v tomto krízovom období zbierať sa do zvončeka a konať zbierky, prosíme vás o podporu formou príspevkov na farský účet. Číslo farského účtu, na ktorý môžete tiež posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17.
Ďakujeme vám a modlíme sa za všetkých darcov aj za dokončenie diela, ktoré je naším spoločným duchovným skvostom.

Adorácia
Vystavená Sviatosť Oltárna k možnosti tichej modlitby a adorácie bude vo farskom kostole zatiaľ ako obvykle:

  • Pondelok od 12.00 do 18.00 hod.
  • Utorok – Piatok od 8.00 do približne 18.00 hod.
  • Nedeľa od 12.00 do 18.00 hod.

Tiež platí, aby pri adorácii sa nezhlukoval väčší počet ľudí a dodržiavali sa bezpečnostné hygienické rozostupy a rúška na tvári.

Ďakujem mladým stredoškolákom, vysokoškolákom a mladým pracujúcim, ktorí sú v týchto dňoch doma, za ich záujem pomôcť dobrej veci a zapísanie sa medzi adorátorov, čím odbremenili viacerých starších ľudí a udržujú otvorený kostol a adoráciu Ježiša Krista prítomného vo Sviatosti oltárnej. Nahlásiť sa môžu stále aj ďalší u pána farára J. Galloviča (0907 821 113) alebo v sakristii u kostolníkov alebo priamo u koordinátorky pani Anny Sumerovovej (033 77 49 698).

Tiež ich pozývame k dobrovoľníckej činnosti pre starších ľudí a matky s deťmi, buď cez farský úrad alebo cez Mesto Piešťany (https://www.piestany.sk/transparentne/dobrovolnictvo/dotaznik/).

Pohreby, krsty a pomazanie chorých
Pohrebné obrady v tomto čase je sa vysluhujú bez svätej omše a aj bez väčšieho počtu účastníkov, podľa možnosti na voľnom priestranstve.
Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu je potrebné poprosiť príbuzných o zúženie okruhu prítomných na obrade.
Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je na požiadanie alebo na t. č. 033 774 93 33, 0907 821 113.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan